Vissa läkemedel analyseras inte fullständigt i EES, hur kommer det sig?

Det finns fyra olika situationer som gör att ovanstående situation kan uppstå.

Orsakskod

Orsak klartext

Beskrivning när detta uppstår

1

EES-kontroll ej genomförd

När läkemedlet inte har kontrollerats i någon regelkategori.

2

Doseringskontroll – ej genomförd   


När doseringen inte har kunnat kontrolleras på receptet
, men är kontrollerat i övriga regelkategorier.

 

3

Interaktionskontroll – ej genomförd

När läkemedlet inte finns i interaktionskällan men är kontrollerat i alla andra regelkategorier i EES.

4

Endast interaktionskontroll är genomförd 

När läkemedlet endast är kontrollerat i interaktionskällan men inte i någon annan regelkategori.