Varför får jag ingen signal om hög dos?

Ofta beror det på att fältet daglig mängd inte är ifyllt eller att det är ifyllt med en felaktig mängd. EES utgår från information om dygnsdos i första hand från fältet daglig mängd. Om receptet är nytt eller om farmaceuten kryssar i att daglig mängd inte går att ange körs ”Dostexttolken”, ett program som kan tolka de flesta doseringarna. Det förutsätter att doseringen innehåller tolkningsbara uppgifter. Exempel på icke tolkningsbara uppgifter är ”enligt tidigare ordination” eller mycket långa doseringstexter. Nedan följer exempel på hur två olika doseringstexter tolkas.

Ondansetron tabletter 4 mg:

  • Doseringstext: 1–2 tabletter max 8 gånger dagligen mot illamående.

Den dagliga mängden enligt dostexttolken blir 16 tabletter = 64 mg.

EES signalerar för hög dos, eftersom maximal dygnsdos är 32 mg.

  • Doseringstext: 1–2 tabletter dagligen max 8 tabletter dagligen mot illamående.

Den dagliga mängden enligt dostexttolken blir 8 tabletter = 32 mg.

EES kommer inte att ge någon signal, eftersom maximal dygnsdos inte överskrids.

Om EES inte ger någon signal om hög dos kan det också bero på att alla läkemedel inte har någon maximal dygnsdos angiven i EES. Det gäller vissa läkemedelsformer exempelvis injektioner och krämer där det är svårt att ange en maximal dygnsdos.

För kompletterande information se avsnittet ”Hög dos” i webbutbildningen.