Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter.


Offentlighetsprincipen

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information

Du har enligt EU:s dataskyddsförordning rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos E‑hälsomyndigheten, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en begäran till oss. Den som begär ut registerinformation kan antingen skicka en begäran skriftligt och få utdraget postat till sin folkbokföringsadress eller komma till E-hälsomyndighetens kontor i Stockholm eller i Kalmar (och legitimera sig på plats).

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se.


Behandling av personuppgifter (privatpersoner)
Här kan du som privatperson läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i våra tjänster och register.

Personer med skyddade personuppgifter
Här kan du som privatperson läsa om hur vi hanterar skyddade personuppgifter.

Behandling av personuppgifter (yrkesverksamma)
är kan du som är yrkesverksam inom apotek, vård och omsorg läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i våra tjänster och register.

Behandling av personuppgifter på ehalsomyndigheten.se
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på webbplatsen ehalsomyndigheten.se.

Information om samtycke till våra tjänster och register
Här hittar du fullständig information om vad ett samtycke till våra olika tjänster och register innebär.


Behandling av personuppgifter vid avrop och upphandlingar

Personuppgifter som leverantörer ger in i anbudshandlingar i  E‑hälsomyndighetens upphandlingar och avrop behandlas av myndigheten i den utsträckning det behövs för att genomföra upphandlingen och administrera tecknade avtal. Anbudshandlingar omfattas av absolut sekretess till dess att upphandlingen har avslutats och därefter blir de normalt offentliga. Myndigheten gör dock en sekretessprövning innan ett eventuellt utlämnande av uppgifter ur anbudshandlingar.