Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på eHälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter.


Offentlighetsprincipen

eHälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information

Du har enligt EU:s dataskyddsförordning rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos eHälsomyndigheten, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en begäran till oss. Den som begär ut registerinformation kan antingen skicka en begäran skriftligt och få utdraget postat till sin folkbokföringsadress eller komma till eHälsomyndighetens kontor i Stockholm eller i Kalmar (och legitimera sig på plats).

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se.Material till vård och apotek