Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på eHälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

eHälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos eHälsomyndigheten, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en egenhändigt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.Material till vård och apotek