Stort fokus på att få fler NGS:er under 2023

E-hälsomyndigheten arbetar för att fler e-hälsospecifikationer ska bli tillgängliga i NGS-tjänsten. Det pågår dialoger med flera utgivare och förhoppningen är att fler e-hälsospecifikationer ska få status NGS. Har ni e-hälsospecifikationer i er verksamhet som ni vill dela med andra? Skicka in dem till NGS-tjänsten.

Under året deltar E-hälsomyndigheten på flera seminarier och konferenser där du kan komma och prata om e-hälsospecifikationer och NGS med oss. Fördjupat samarbete om e-hälsospecifikationer med bland annat Myndigheten för digitalförvaltning, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket planeras också.