Tekniska förutsättningar i molntjänster

Promemoria som beskriver krav på tekniska förutsättningar i molntjänster. Den första delen är av mer principiell karaktär medan den andra delen ger en ögonblicksbild över det tekniska läget vid dokumentets publiceringsdatum. Syftet är framför allt att skapa en grundläggande teknisk förståelse och utgöra grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom organisationen.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar AI, Molntjänst, Upphandling, Öppen källkod
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1ec521a61817ffb56514fea9/1656598104185/Tekniska förutsättningar i molntjänster 2.0_2022.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.