MinaData

Rapporten förklarar varför en personcentrerad informationshantering behövs och hur man kan utforma ett koncept för MinaData. Konceptet omfattar privatpersoners rättigheter utifrån dataskyddsförordningen och ger dem möjlighet att ha bättre kontroll på vilken personlig information som finns. Informationen kan återanvändas hos såväl offentliga som privata organisationer.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Innovation, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c9cb/1576674373880/eSam - MinaData v1.0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.