Tillgänglighetsredogörelse för webbutbildningarna Lär känna Nationella läkemedelslistan

I den här tillgänglighetsredogörelsen kan du läsa om hur E-hälsomyndighetens webbutbildningar "Lär känna Nationella läkemedelslistan" uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan göra för att rapportera tillgänglighetsbrister.

Hur tillgänglig är utbildningen?

Delar av e-tjänsten Lär känna Nationella läkemedelslistan uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Visst innehåll som inte är text saknar textbeskrivning.
  • Sidorna är inte utformade så att de går att hantera med enbart tangentbordet.
  • Den som navigerar med exempelvis tabb-tangenten får inte alltid veta var fokus ligger.
  • Med rätt kodning presenteras informationen korrekt oavsett vilket verktyg som användaren använder. Utbildningen är inte rätt kodad rakt igenom.
  • Varje sida i utbildningen har inte en unik titel.
  • HTML-språkets olika element används inte alltid så som de är tänkta.
  • Hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus. Områden där sådan information kan presenteras kodas inte alltid på ett sätt så att de kan upptäckas.
  • Olika länkar leder till samma innehåll (men olika webbadresser).
  • Länk till denna redogörelse fungerar inte på grund av trasig länk

Övrigt

Webbadresser behöver vara enkla att uppfatta. Vid utskrift behöver det exempelvis vara tydligt var användaren befinner sig i strukturen. Utbildningarnas namn avspeglar sig inte i webbadressen.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.