Sökresultat på "", 991 träffar
 1. EES och äldre 27 november 2017 i Stockholm (fm)

  Utbildning om äldres läkemedelsbehandling och EES Syfte Utbildningen genomförs för att öka kännedomen om: Hur EES kan bidra till förbättrad läkemedelsanvändning

 2. EES och äldre 19 april 2018 i Stockholm (em)

  Utbildning om äldres läkemedelsbehandling och EES i Stockholm Syfte Utbildningen genomförs för att öka kännedomen om: Hur EES kan bidra till förbättrad läkemedelsanvändning

 3. EES och äldre 26 april 2018 i Malmö (fm)

  Utbildning om äldres läkemedelsbehandling och EES i Malmö Syfte Utbildningen genomförs för att öka kännedomen om: Hur EES kan bidra till förbättrad läkemedelsanvändning

 4. Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

  Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen? eHälsomyndigheten och Socialstyrelsen har vid ett seminarium 18 januari lanserat verktyget Juridiskt stöd för dokumentation.

 5. Almedalen 2018

  E-hälsodueller om AI och innovation inom e-hälsa Många olika aktörer och insatser behövs för att förverkliga Vision e-hälsa 2025. eHälsomyndigheten bjuder

 6. Almedalen 2019

  Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan I dag kan det vara svårt att hitta information om en patients förskrivna läkemedel. Tar jakten på information

 7. Nationella e-hälsodagen 2019

  Nationella e-hälsodagen 2019 Nationella e-hälsodagen är ett regeringsuppdrag. Konferensen genomförs med utgångspunkt i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025 som

 8. Frukostseminarium 17 oktober

  Så funkar det när Nationella läkemedelslistan är på plats Vad är egentligen Nationella läkemedelslistan och hur kommer den att fungera? Listan ska innehålla

 9. Hur länge sparas avslutade fullmakter i fullmaktsregistret?

  Hur länge sparas avslutade fullmakter i fullmaktsregistret? En avslutad fullmakt sparas i 15 månader efter datum för avslut, sedan gallras den ut. Om en fullmakt avslutats på

 10. Hur länge är en fullmakt är giltig?

  Hur länge är en fullmakt är giltig? En fullmakt är giltig antingen tillsvidare eller till och med ett visst datum. Vilket som gäller anger du på blanketten när