Sökresultat på "", 1885 träffar
 1. Anslut och utveckla

  Vi vill hjälpa dig att göra rätt Anslut & utveckla Jag vill... Ansluta lösning till E-hälsomyndighetens tjänster Öppna ny apoteksverksamhet Börja skicka

 2. E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

  E‑hälsomyndighetens säkerhetslösning Rätt person ska få rätt information E-hälsomyndighetens säkerhetslösning är utformad för att stärka

 3. Kontakta oss

  Kontakta oss Frågor om covidbevis Mejla oss covidbevis@ehalsomyndigheten.se Se även frågor och svar om covidbevis eller läs mer om covidbevis här  Ring

 4. Tänk på vaccinationsbeviset om du ska resa på höstlovet

  Tänk på vaccinationsbeviset om du ska resa på höstlovet Sedan starten den 1 juli har nu 5 miljoner vaccinationsbevis hämtats ut på Covidbevis.se. Totalt har 591 miljoner

 5. E-hälsomyndigheten deltar med film på Digitalidag om covidbevis

  E-hälsomyndigheten deltar på Digitalidag med film om covidbevis   Temadagen Digitalidag ska visa på digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera

 6. Så syns tredje dosen i ditt vaccinationsbevis

  Så syns den tredje dosen i ditt vaccinationsbevis Folkhälsomyndigheten gick den 28 september ut med information om en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Beslutet omfattar personer

 7. Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd kan införas från 1 december

  Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd kan införas från 1 december Tillägg 24 november: Regeringen har nu beslutat i enlighet med detta förslag - därmed träder

 8. Statistik och läkemedelsförsäljning

  Statistik och läkemedelsförsäljning Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten.

 9. Remisser

  E-hälsomyndighetens egna remisser Förslag till nya föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014:5. 

 10. Start

  E-hälsa underlättar vardagen Vision e-hälsa 2025 E-hälsomyndigheten ansvarar för e-recepten och samordnar regeringens satsningar på e-hälsa. Vi erbjuder ett antal