Sökresultat på "", 1154 träffar
 1. Historik

 2. Historik

 3. Historik

 4. Sammanställa

  Sammanställa gemensamma specifikationer och definiera begreppet En viktig del i arbetet med nationella gemensamma specifikationer är att sammanställa vilka specifikationer som finns

 5. Analys av ansvarsfördelning

  Analys av ansvarsfördelning En del i arbetet är en kartläggning och fördjupad analys av hur ansvaret för att ta fram och införa standarder och specifikationer i hälso-och

 6. Direktåtkomst

  Direktåtkomst för vårdnadshavare till tonåringars e-recept Tonåringars e-recept | eHälsomyndigheten Syftet med förändringen är att följa offentlighets-

 7. E-recept djur

  E-recept för djur E-recept djur | eHälsomyndigheten Det finns idag ett antal vårdsystem för djur som gör det möjligt för veterinärer att utfärda e-recept.

 8. Receptdepån

  Receptdepå – nationell databas för e-recept Receptdepån | eHälsomyndigheten Receptdepån innehåller uppgifter om alla läkemedel, förmånsberättigade

 9. Läkemedelsförteckningen

  Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen för privatpersoner Vård och apotek Vad är läkemedelsförteckningen? Läkemedelsförteckningen

 10. Högkostnadsskydd

  Högkostnadsskydd Högkostnadsskydd | eHälsomyndigheten Vad är högkostnadsskydd? Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag, och innebär att