Kakor i Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen använder vi kakor som är nödvändiga för att e-tjänsten ska fungera för dig. Här kan du läsa om kakorna.

Förskrivningskollen kräver följande kakor för att fungera:

_shibsession_

Kakan krävs för att du ska ha möjlighet att logga in. Kakan innehåller ingen information om dig som person, endast information som möjliggör att du kan logga in. Kakan raderas när du loggar ut.

FK_HAS_READ_COOKIE_INFORMATION 

Kakan krävs för att lagra ditt samtycke till att tjänsten använder kakor. Den raderas efter 365 dagar.

Dessutom kräver Förskrivningskollen att följande information lagras lokalt eller i minnet (så kallat local/session storage) för att fungera:

fk_storage (local storage)

Lagrar tidpunkt när du senast var aktiv samt din inloggningsstatus i systemet. Krävs för att du ska kunna loggas ut automatiskt vid inaktivitet. Informationen lagras i på din hårddisk tillsvidare eller tills du har loggat ut i systemet.

fk_storage (session storage)

Lagrar temporärt uppgifter om dig som inloggade användare, din patient samt applikationsstatus. Informationen lagras i minnet och töms när du loggar ut i systemet eller avslutar din webbläsare.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

  • Varaktiga kakor är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används till exempel för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner om besökaren väljer att rensa bort kakor från webbläsaren.

  • Sessionskakor lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. De försvinner när besökaren stänger av sin webbläsare.