Kakor på Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen använder vi kakor som är nödvändiga för att e-tjänsten ska fungera för dig. Här kan du läsa om kakorna.

Förskrivningskollen kräver följande kakor för att fungera:

_shibsession_

Kakan krävs för att du ska ha möjlighet att logga in. Kakan innehåller ingen information om dig som person, endast information som möjliggör att du kan logga in. Kakan raderas när du loggar ut.

FK_HAS_READ_COOKIE_INFORMATION 

Kakan krävs för att lagra ditt samtycke till att tjänsten använder kakor. Den raderas efter 365 dagar.

Dessutom kräver Förskrivningskollen att följande information lagras lokalt eller i minnet (så kallat local/session storage) för att fungera:

fk_storage (local storage)

Lagrar tidpunkt när du senast var aktiv samt din inloggningsstatus i systemet. Krävs för att du ska kunna loggas ut automatiskt vid inaktivitet. Informationen lagras i på din hårddisk tillsvidare eller tills du har loggat ut i systemet.

fk_storage (session storage)

Lagrar temporärt uppgifter om dig som inloggade användare, din patient samt applikationsstatus. Informationen lagras i minnet och töms när du loggar ut i systemet eller avslutar din webbläsare.