Infrastruktur nationellt vårdsöksystem

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem.

I uppdraget ingår bland annat att E-hälsomyndigheten ska bygga upp en kapacitet och förmåga att förvalta och vidareutveckla vårdsök-systemet. Vårdsöksystemet ska göra det möjligt för vårdgivare att söka efter andra vårdgivare som snabbare kan utföra den vård som en väntande patient har behov av. 

Så fungerar det idag

Idag är det många patienter som inte erbjuds vård inom den lagstadgade vårdgarantin. Regionerna har olika arbetssätt för att hjälpa patienter att få vård hos en annan vårdgivare och det är svårt att få en överblick över aktuella avtal, hur de kan nyttjas och vem de ska kontakta.

Med ett nationellt vårdsöksystem kan vårdgivare få stöd att hitta andra vårdgivare som har möjlighet att ta emot patient inom ramen för vårdgarantin. Målet är att vårdgarantin ska uppfyllas och att patienter får den vård de har rätt till i rätt tid.

Tidplan

Uppdraget delredovisas den 31 oktober 2023 och slutrapporteras den 31 mars 2025. 

Uppdraget är en förändring av E-hälsomyndighetens tidigare uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi. En delrapport från det uppdraget finns att läsa under Relaterad information.