Nationellt vårdsöksystem

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi.

Vårdsöksystemet ska möjliggöra för regionerna att se tillgänglig kapacitet i landet. Syftet är att regionerna snabbare ska kunna ge vård till väntande patienter.

Så fungerar det idag

Idag är det många patienter som inte erbjuds vård inom den lagstadgade vårdgarantin. Regionerna har olika arbetssätt för att hjälpa patienter att få vård hos en annan vårdgivare och det är svårt att få en överblick över aktuella avtal, hur de kan nyttjas och vem de ska kontakta.

Med ett nationellt vårdsöksystem kan vårdgivare få stöd att hitta andra vårdgivare som har möjlighet att ta emot patient inom ramen för vårdgarantin. Målet är att vårdgarantin ska uppfyllas och att patienter får den vård de har rätt till i rätt tid.

Tidplan

Uppdraget delredovisas den 13 januari 2023 och slutrapporteras den 31 augusti 2023.