Bedömning av jävsituationer

E-hälsomyndigheten anlitar regelbundet experter och konsulter. Alla som jobbar åt oss behöver ha ett objektivt synsätt för att vi ska följa grundlagens krav på att agera sakligt och opartiskt.

Alla experter och konsulter vi anlitar fyller i en så kallad jävsdeklaration. I den redovisas konsultens koppling till olika företag och organisationer. Då kan vi bedöma om det finns konflikter i intressen eller något som på andra sätt kan rubba förtroendet för Ehälsomyndigheten. Vi utgår från svaren för att avgöra om vi kan anlita experten eller konsulten för ett specifikt uppdrag. 

Till blanketten hör ett dokument med fördjupat innehåll om jäv och intressekonflikter, som fungerar som stöd och hjälp. 

Blanketten har tagits fram och används av flera myndigheter: