Bedömning av jävsituationer

E-hälsomyndigheten anlitar regelbundet experter och konsulter. Alla som jobbar med oss måste vara objektiva, för att vi ska följa de grundlagsskyddade kraven på att agera sakligt och opartiskt.

Alla experter och konsulter vi anlitar fyller i en blankett – en så kallad jävsdeklaration. I den redovisar de sina kopplingar till olika företag och organisationer. Då kan vi bedöma om det finns intressekonflikter eller andra omständigheter som kan rubba förtroendet för E-hälsomyndigheten. Vi utgår från svaren på blanketten för att avgöra om vi kan anlita experten eller konsulten för ett specifikt uppdrag. 

Till blanketten finns ett dokument med fördjupad information om jäv och intressekonflikter. Det ska fungera som ett stöd för den som ska fylla i jävsdeklarationen.

Blanketten har tagits fram och används av flera myndigheter: