Svara på E‑hälsomyndighetens remiss – definitioner av specifikationstyper

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till att förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

Remissen gäller definitioner av specifikationstyper som används i NGS-tjänsten. En specifikationstyp kan exempelvis vara en informationsspecifikation eller en tjänstespecifikation. Remissvaren blir en del av underlaget till beslut om definitioner av specifikationstyper.

Genom att ge synpunkter på remissen bidrar du till att skapa en samstämmig syn på olika typer av specifikationer.

Svarstiden för remissen är till och med den 14 april 2022.

Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer från utgivare i Sverige. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer.