Nytt datum för anslutning till Nationella läkemedelslistan beslutat

Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, att senarelägga kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan. Nytt sista datum är den 1 december 2025.

Beslutet innebär att vård- och apoteksaktörer ska ha anslutit sina vårdinformationssystem till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025 istället för den 1 maj 2023. 

– Vi har nu en ny tidplan att förhålla oss till och det är viktigt att vi använder den tiden väl. Vi fortsätter vår dialog med vård- och apoteksaktörerna och erbjuder dem stöd i deras arbete med att införa Nationella läkemedelslistan, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Anledningen till senareläggningen är att hälso- och sjukvårdens aktörer har meddelat att de inte hinner ansluta tidigare på grund av dels arbetet med covid-19-pandemin, dels införandet av nya vårdinformationssystem i regionerna.

Läs mer om E-hälsomyndighetens stöd till vård- och apoteksaktörer

Bild på tre tre personer med armarna om varandra.

Fler nyheter

Du som läst "Nytt datum för anslutning till Nationella läkemedelslistan beslutat" kanske också är intresserad av dessa nyheter: