Nytt datum för anslutning till Nationella läkemedelslistan beslutat

Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, att senarelägga kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan. Nytt sista datum är den 1 december 2025.

Beslutet innebär att vård- och apoteksaktörer ska ha anslutit sina vårdinformationssystem till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025 istället för den 1 maj 2023. 

– Vi har nu en ny tidplan att förhålla oss till och det är viktigt att vi använder den tiden väl. Vi fortsätter vår dialog med vård- och apoteksaktörerna och erbjuder dem stöd i deras arbete med att införa Nationella läkemedelslistan, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Anledningen till senareläggningen är att hälso- och sjukvårdens aktörer har meddelat att de inte hinner ansluta tidigare på grund av dels arbetet med covid-19-pandemin, dels införandet av nya vårdinformationssystem i regionerna.

Läs mer om E-hälsomyndighetens stöd till vård- och apoteksaktörer

Bild på tre tre personer med armarna om varandra.