Fler barn ska få ökad möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet

E-hälsomyndigheten har tillsammans med fyra andra myndigheter fått i uppdrag att arbeta fram hur ett statligt fritidskort för barn och unga ska fungera. Det handlar om en digital tjänst som ska göra det möjligt för fler barn och unga att delta i fritidsaktiviteter.

Uppdraget sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens kulturråd. 

– Det känns väldigt roligt att vi fått förtroendet att utveckla en tjänst som ska främja barns och ungas hälsa. Vi ser mycket fram emot att starta arbetet med uppdraget tillsammans med kollegorna på de övriga myndigheterna, säger E-hälsomyndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Fysisk aktivitet och tillgång till kultur och friluftsliv är viktigt för att främja god hälsa och livskvalitet. Drygt hälften av skolbarnen i åldrarna 11, 13 och 15 år uppgav att deras fritidsaktiviteter hade påverkats ganska mycket eller mycket under covid 19-pandemin. Det visar resultat från en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört.

Det är därför viktigt att de barn och unga som kan ha slutat på sina fritidsaktiviteter ges ökade möjligheter att åter delta i idrotts- och föreningslivet. En del i det arbetet är ett ekonomiskt stöd i form av ett statligt fritidskort.

En betalningstjänst för fritidsaktiviteter

Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna
8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppets storlek ska ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter.

E-hälsomyndigheten förbereder en digital tjänst

E-hälsomyndigheten har huvudansvaret för att förbereda, införa och förvalta tjänsten och samordna deltagande myndigheter och utförarorganisationer. I vårt uppdrag ingår att utreda hur utbetalningarna ska ske och hur tjänsten ska utformas. Vi ska också göra en analys av och bedöma vilka rättsliga förutsättningar som behöver vara uppfyllda.

Vilka föreningar och aktiviteter som ska omfattas av fritidskortet ska MUCF och Statens kulturråd analysera.

E-hälsomyndigheten ska senast den 1 november 2023 lämna en samlad delredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Barn som idrottar ute