Ett steg närmare en nationell lägesbild över läkemedelstillgång

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, tagit fram ett förslag på vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en lägesbild över tillgång, plats och förbrukning av läkemedel i Sverige.

En nationell lägesbild ger bättre förutsättningar för att förebygga och hantera situationer där det finns risk för brist på läkemedel som behövs i hälso- och sjukvården.

– Läkemedelsbrister påverkar patienter, hälso- och sjukvården, konsumenter och samhället mycket negativt och idag saknas en överblick över var och i vilka mängder det finns läkemedel i Sverige. Med en nationell lägesbild ökar möjligheten att förebygga och hantera bristsituationer. Det ger även större möjlighet att minska obefogad oro eller farhåga i samhället om att det ska uppstå läkemedelsbrist, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Samverkande förstudie

För att kunna ta fram relevanta dagliga lägesbilder bedömer Läkemedelsverket att det behövs information om:

  • försäljning av läkemedel från partihandlare och öppenvårdsapotek
  • lagernivåer och plats för läkemedel från partihandlare med lager i Sverige
  • lagernivåer och plats för läkemedel från öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.


– E-hälsomyndigheten beskriver i sin del av förstudien hur Läkemedelsverkets behov av information kan tillgodoses och har tagit fram ett förslag till en teknisk lösning för insamling av uppgifter om lager från partihandlare, apotek och vårdgivare, säger Kristine Thorell Granebring uppdragsledare, E-hälsomyndigheten. Förutsättningarna för utökad rapportering av uppgifterna till Läkemedelsverket har också analyserats.

För att möjliggöra detta har Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten tagit fram förslag på författningsändringar och tekniska lösningar, samt tids- och kostnadsuppskattningar för utveckling och förvaltning. Dessutom föreslås författningsförändringar för E-hälsomyndighetens och Läkemedelsverkets uppdrag och de bemyndiganden som krävs för att möjliggöra införandet av ett system för en nationell lägesbild.

Fortsatt arbete

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten föreslår nu att myndigheterna får uppdrag att genomföra arbetet i linje med förstudiens förslag. Samtidigt behöver de juridiska förutsättningarna komma på plats. Myndigheterna önskar också uppdrag att inleda en andra etapp, med kompletterande utredningar bland annat om möjligheten att samla information om veterinärmedicinska läkemedel.


Fler nyheter

Du som läst "Ett steg närmare en nationell lägesbild över läkemedelstillgång" kanske också är intresserad av dessa nyheter: