E-hälsomyndigheten ska föreslå ett statligt digitalt stöd för FaR

E-hälsomyndigheten ska på regeringens uppdrag genomföra en förstudie och föreslå en statlig infrastruktur för fysisk aktivitet på recept, FaR.

I förstudien ska E-hälsomyndigheten undersöka och lämna kostnadseffektiva samt ändamålsenliga förslag för ett statligt digitalt stöd. Syftet är att stödja en ökad förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept, FaR, samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR.

– Fysisk aktivitet på recept är ett konkret verktyg för hälso- och sjukvården för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Vi ser fram emot att få bidra till att fler får möjlighet att ta del av det, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Samarbetar med andra

E-hälsomyndighetens uppdrag är ett av tre regeringsuppdrag med syftet att användningen av fysisk aktivitet på recept ska öka och bli mer likvärdig över landet. I uppdraget kommer E-hälsomyndigheten att samarbeta med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA som ansvarar för de två andra uppdragen.

E-hälsomyndighetens uppdrag ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2023 och slutredovisas senast den 29 februari 2024.

Person som knyter sina träningsskor