E-hälsomyndigheten samlar kunskap om digitalisering i ny tjänst

Nu finns en ny söktjänst för att underlätta för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst och vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter.

I söktjänsten Kunskapsstöd för e-hälsa har E-hälsomyndigheten samlat cirka 140 nationella kunskapsstöd som ska främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar. Tanken är att erbjuda stöd och vägledning utifrån behovskartläggningar som genomförts med kommunerna.

Tjänsten vänder sig till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, socialsekreterare, vårdpersonal och andra intresserade inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Kunskapsstöden kan användas på olika nivåer inom verksamheterna utifrån deras behov. Stöden finns i olika format, en del är konkreta i form av till exempel checklistor, filmer och vägledningar medan andra är mer fördjupade, säger Åsa Zetterström Klintsjö, utredare på E-hälsomyndigheten.

Samarbetar för att hålla tjänsten aktuell

I tjänsten går det att söka utifrån olika kategorier som exempelvis välfärdsteknik eller informationssäkerhet, utifrån olika utgivare eller med hjälp av valfria sökord.

För att säkerställa att nya kunskapsstöd fångas upp i söktjänsten samarbetar E-hälsomyndigheten med de myndigheter och organisationer som publicerar stöden.


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten samlar kunskap om digitalisering i ny tjänst" kanske också är intresserad av dessa nyheter: