E-hälsomyndigheten bidrar till arbetet med ett gemensamt hälsodataområde i EU

EU-projektet X-eHealth, som ska förbereda för att nya informationsmängder ska kunna delas säkert över landsgränser, är nu avslutat. E-hälsomyndigheten har, tillsammans med Italien, lett ett arbete om arkitektur och infrastruktur för de nya informationsmängderna.

De nya informationsmängder som ska kunna delas inom EU är laboratorieresultat, medicinsk bild, utskrivningsbrev från vården samt patientöversikt vid sällsynt sjukdom. Sedan tidigare är det möjligt att dela e‑recept och patientöversikt, även om svensk lagstiftning ännu inte möjliggör det.

Infrastruktur för nya informationsmängder

E-hälsomyndigheten har, i samarbete med den italienska regionen Lombardiets Byrå för innovation och handel, analyserat de nya domänerna och valt ut lämpliga användningsfall att börja implementera som gränsöverskridande tjänster.

De gränsöverskridande tjänsterna kallas för MyHealth@EU (MinHälsa@EU) och har tagits fram gemensamt av EU:s medlemsländer.

– Vi har bidragit till att leverera förslag till fyra tillägg i den befintliga gemensamma infrastrukturen inom MyHealth@EU. Det är en förberedelse inför ett gemensamt europeiskt utbytesformat för vårddata, säger Michel Silvestri som är enhetschef på E-hälsomyndigheten.  

Ett steg mot ett europeiskt hälsodataområde

Resultatet av X-eHealth är ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, EHDS, för primäranvändning av hälsodata. Målet med EHDS (European Health Data Space) är att hälsodata av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU-länder.

X-eHealth har letts av Portugal och ett 20-tal medlemsländer har ingått i det två år långa projektet. Sverige har varit representerat av E‑hälsomyndigheten, Equalis AB samt Karolinska Institutet.

Läs mer om E-hälsomyndighetens internationella arbete.

Bild

Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten bidrar till arbetet med ett gemensamt hälsodataområde i EU" kanske också är intresserad av dessa nyheter: