Avgiften för apoteksaktörer höjs nästa år

E-hälsomyndighetens höjer avgiften för humanrecept från och med mars nästa år. Avgiften för djurrecept påverkas inte.

Det är E-hälsomyndighetens föreskrifter om de avgifter som myndigheten tar ut av apoteksaktörer, som ändras så att den nya avgiftsnivån för humanrecept blir 3,20 kronor per receptorderrad från och med mars nästa år. Det är en höjning med 50 öre.

Apoteken betalar en avgift för varje receptorderrad till E-hälsomyndigheten, för att myndigheten står för utveckling och förvaltning av den nationella gemensamma infrastrukturen i form av register och funktioner, som apotek och hälso- och sjukvård använder.

Föreskrifterna med förslag om höjning av avgifterna har varit på remiss hos berörda aktörer.