Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

Många äldre som mår psykiskt dåligt har svårt att prata om det. Foto: Johanna Nyholm/Scandinav Images AB.

 Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men alla som skulle behöva det, söker inte hjälp.

Det kan bero på att symtombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.

– Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mycket mer. Det handlar dels om att vård- och omsorgspersonal behöver bli bättre på att känna igen symptom, dels om att öka kunskapen hos de äldre själva, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen.

Fem myndigheter och två brukarorganisationer står bakom en gemensam kommunikationssatsning med filmer i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier, med uppmaningen att börja tala om psykisk ohälsa och söka hjälp vid behov.

– Det är viktigt att våga tala om psykisk ohälsa. Med vår satsning vill vi bryta tystnaden kring ämnet. Den som mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället och i första hand hos vårdcentralen, säger Socialstyrelsens äldresamordnare Michaela Prochazka.

Suicid (självmord) är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år, främst män, som dog i suicid, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Men med rätt kunskap kan både psykisk ohälsa och suicid förebyggas.

– Vi behöver alla bli bättre på att upptäcka riskfaktorer, men också friskfaktorer. Social gemenskap, delaktighet och hälsosamma levnadsvanor kan både främja äldres psykiska välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Här finns informationsmaterial och kunskapsstöd om psykisk hälsa hos äldre

Om psykisk hälsa hos äldre personer – Kunskapsguiden

Filmer och bilder som kan laddas ner

"Våga tala om psykisk ohälsa" – Kunskapsguiden

Broschyrer på svenska och finska

 

Om kommunikationssatsningen

  • Filmerna om psykisk ohälsa hos äldre och informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Riksförbundet Hjärnkoll, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) och Socialstyrelsen.
  • Kommunikationssatsningen pågår under 2022 februari – maj. Filmerna visas i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier.
  • Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa” riktas till äldre och deras närstående och är främst tänkt att delas ut inom primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Skriften tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Den innehåller även tips på saker man kan göra för att främja sin psykiska hälsa.

Fler nyheter

Du som läst "Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa" kanske också är intresserad av dessa nyheter: