Träffa E-hälsomyndigheten på Vitalis 2022

På årets Vitalis den 17 – 19 maj medverkar E-hälsomyndigheten med ett tjugotal föredrag. Vi berättar om aktuella rättsfrågor, internationaliseringen inom e-hälsa samt möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata.

Andra spännande ämnen är kvalitetssäkring av hälsoappar, sammanhållen journalföring, samverkan inom EU och Nationella läkemedelslistan.

Vi berättar också om våra erfarenheter och insikter efter åtta månader med NGS-tjänsten och presenterar resultatet av vår invånarundersökning om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

För den som är intresserad av vad som händer inom EU ges en uppdatering av EU:s policy, initiativ och program inom området Digital Hälsa (e-hälsa) den 17 maj kl 13.00. Avdelningschef Annemieke Ålenius medverkar.

Besök vår monter

Besök oss gärna i montern Träffpunkt e-hälsa som vi delar tillsammans med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Inera AB. Här kan du träffa våra medarbetare och ta en kopp kaffe. Medarbetare från E-hälsomyndigheten föreläser också i Vitalis grundläggande e-hälsoutbildning Master Class som äger rum den 19 maj.

Om Vitalis

Vitalis är en konferens och utställning om e-hälsa och framtidens vård och omsorg som lockar deltagare från regioner, kommuner, myndigheter, företag och akademi. Vitalis arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg. I år hålls mässan återigen på plats men alla föredrag spelas in och går att ta del av i efterhand.

Läs mer på Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte

 

E-hälsomyndighetens föredrag på Vitalis

17 maj 2022

Vision e-hälsa 2025 – en internationell jämförelse av nationella strategier för e-hälsa och digital hälsa (klockan 10.30-11.00)
Gustaf Hedström, utredare och Michael Peolsson, utredare E-hälsomyndigheten

Life science och hälsodata (klockan 11.00-11.30)
Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten, Jenni Nordborg, regeringens samordnare samt Anna Sandström, ordförande i arbetsgruppen för hälsodata

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa (klockan 11.30 –12.00)
Maria Jacobsson, rättschef E-hälsomyndigheten

För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer (klockan 13.00-13.30)
Anne Simmasgård och Helena Nilsson, utredare E-hälsomyndigheten

Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik (klockan 13.00 – 13.50)
Åsa Zetterström-Klintsjö, utredare E-hälsomyndigheten m fl

Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – Nationella kvalitetsregister inom vård och omsorg (klockan 13.30-14.00)
Rodabe Alavi, utredare E-hälsomyndigheten

Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata – bilddiagnostik (klockan 14.00-14.30)
Michel SIlvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten och Victor Kardeby, senior forskare RISE

X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser (klockan 14.30-15.00)
Manne Andersson, arkitekt och Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten

Hälsoappar - förutsättningar och användning (klockan 16.00-16.30)
Ann Granqvist och Helena Nilsson, utredare E-hälsomyndigheten

Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS (klockan 15.30-16.00)
Michael Peolsson, utredare och Tina Chavoshi, jurist E-hälsomyndigheten, Lovisa Sydén och Cecilia Arrgård, Folkhälsomyndigheten samt Zoltan Thinsz och Johan Kling, Socialstyrelsen

18 maj 2022

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning (klockan 11.00-11.30)
Manne Andersson, arkitekt och Vivéca Busck Håkans, utredare E-hälsomyndigheten

International cooperation and innovation is key for the future of Digital Health (klockan 13.00-13.30)
Maria Hassel, internationell samordnare E-hälsomyndigheten och Britta Stenson, Business Sweden

Nytt om identitets- och behörighetshantering över organisationsgränser inom vård och omsorg (klockan 13.30-14.00)
Johan Palmqvist, enhetschef E-hälsomyndigheten och Eva Sartorius, Digg samt Robert Sundin, Internetstiftelsen

Practical exchange of experiences – five areas in eHealth and digitalization (klockan 13.30-14.00)
Maria Hassel, internationell samordnare E-hälsomyndigheten och Beatrice Kluge, Gematic

Internationaliseringen inom e-hälsa – vad händer och hur påverkas Sverige? (klockan 14.30-15.00)
Maria Hassel, internationell samordnare och Hans Andersson, E-hälsomyndigheten

Vad tycker invånarna om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst? (klockan 15.30-16.00)
Derya Akcan, utredare E-hälsomyndigheten

Ökat nyttjande av sammanhållen journalföring (klockan 16.30-17.00)
Max Herulf, utredare E-hälsomyndigheten

19 maj 2022

Nationella läkemedelslistan i vardagen (klockan 10.30-11.00)
Fredrik Hagerman, utredare och Victoria Throfast, senior farmaceutisk utredare E-hälsomyndigheten


Fler nyheter

Du som läst "Träffa E-hälsomyndigheten på Vitalis 2022" kanske också är intresserad av dessa nyheter: