Så bidrar E-hälsomyndigheten till ökad användning av hälsodata

De senaste åren har E-hälsomyndigheten genom flera regeringsuppdrag bidragit till att öka tillgången och användningen av hälsodata. I en rapport beskriver E-hälsomyndigheten hur vi bidrar till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och genomförandet av den nationella life science-strategin.

Ett av uppdragen som visar hur hälsodata kan användas även utanför hälso- och sjukvården är EU:s digitala covidbevis. E-hälsomyndigheten samverkade i såväl nationella som internationella sammanhang för att utveckla tjänsten Covidbevis.

Under 2021 handlade den internationella samverkan till stor del om arbete med covidbevis inom nätverket eHealth Network. Systemet för covidbevis har blivit världsstandard på området och i Sverige har 14 miljoner covidbevis laddats ned av drygt 70 procent av den vuxna befolkningen från den 1 juli 2021 till och med februari i år.

Ett annat uppdrag är det nya registret Nationella läkemedelslistan som E-hälsomyndigheten sjösatte 2021. Nationella läkemedelslistan erbjuder stora möjligheter inom life science-området genom förbättrad tillgång till strukturerade, samlade data om läkemedelsanvändning.

Nationella läkemedelslistan ska bli en rikstäckande källa med information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Det innebär att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten får en gemensam, aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Rapporten tar även upp regeringsuppdraget att tillgängliggöra data inom bilddiagnostik. Inom ramen för uppdraget ska E-hälsomyndigheten föreslå en eller flera piloter för ett statligt, nationellt hälsodatautrymme som i ett första skede kan användas för delning av bilddiagnostikdata inom området mammografi.

Vidare ansvarar E-hälsomyndigheten för att samla in och leverera statistik om läkemedelsförsäljning i Sverige. Statistiken används bland annat för ekonomisk uppföljning inom läkemedelsområdet och för forskningsändamål.

E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och genomförandet av nationella life science-strategin (pdf som öppnas i nytt fönster)


Fler nyheter

Du som läst "Så bidrar E-hälsomyndigheten till ökad användning av hälsodata" kanske också är intresserad av dessa nyheter: