Nu är e-recept huvudregel

Från och med den 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdande av recept till människa, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Det innebär att förskrivare som huvudregel inte får förskriva pappersrecept längre.

– Syftet med att e-recept nu är huvudregel är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Det ökar patientsäkerheten i läkemedelsbehandlingen, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Den som har tillgång till ett elektroniskt system för att förskriva läkemedel i, ska använda det systemet i första hand. Den som saknar ett system, vill förskriva utanför arbetet eller har gått i pension kan använda till exempel Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel via e-recept.

Läs mer om Förskrivningskollen

Läs mer om elektronisk förskrivning som huvudregel


Fler nyheter

Du som läst "Nu är e-recept huvudregel" kanske också är intresserad av dessa nyheter: