Nationella läkemedelslistan ger nya möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel

Lagen om nationell läkemedelslista ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se alla recept en patient har, oavsett var de har förskrivits. Det minskar bland annat risken för att en patient kan vilseleda flera läkare att förskriva samma narkotikaklassade läkemedel.

Nyligen uppmärksammade Sveriges Television i ett nyhetsinslag problemet med att läkare kan vilseledas att skriva ut narkotikaklassade läkemedel och de risker det innebär för patienterna.

Senast den 1 maj 2023 ska samtliga vårdgivare ha anslutit till Nationella läkemedelslistan. Då kan hälso- och sjukvårdspersonal se patienternas förskrivna och uthämtade läkemedel från hela landet samlade i sina vanliga vårdinformationssystem.

Men redan i dag kan hälso- och sjukvårdspersonal se de uppgifter som finns i Nationella läkemedelslistan genom att använda webbtjänsten Förskrivningskollen.

– I Förskrivningskollen ser läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vilka läkemedel som patienten har fått förskrivna och hämtat ut. På så sätt minskar risken för att flera läkare ska skriva ut narkotikaklassade läkemedel till en och samma patient, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Narkotika exempel på särskilda läkemedel

En förutsättning för att hälso- och sjukvårdspersonal ska få ta del av uppgifterna i Nationella läkemedelslistan är att patienten lämnar sitt samtycke till det. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även utan patientens samtycke se om det finns förskrivningar som gäller ”särskilda läkemedel”, även om de inte har möjlighet att se vilket läkemedel det avser. En läkare uppmärksammas med andra ord på om en patient redan har särskilda läkemedel på recept. Särskilda läkemedel är narkotika, anabola steroider, tillväxthormon och andra läkemedel där det finns risk för receptförfalskning eller felmedicinering av olika anledningar.

Om Förskrivningskollen

Förskrivningskollen är en webbtjänst där behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan logga och se en patients förskrivningar. Legitimerade förskrivare med SITHS-kort kan även skapa, avsluta och makulera förskrivningar i Förskrivningskollen.

Förskrivningskollen är främst tänkt att användas som en reservlösning för så kallade fritidsförskrivare, men i väntan på att vårdinformationssystemen anpassas till Nationella läkemedelslistan kan behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.
Informationen i Förskrivningskollen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan som är i drift sedan den 1 maj 2021. Enligt lag om nationell läkemedelslista får läkare, sjuksköterskor, dietister, barnmorskor, tandläkare, tandhygienister eller farmaceuter i vården tillgång till information från registret.

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Fler nyheter

Du som läst "Nationella läkemedelslistan ger nya möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel" kanske också är intresserad av dessa nyheter: