Max Herulf är E‑hälsomyndighetens nya chefsläkare

E-hälsomyndigheten förstärker och tydliggör profilen som nationell expertmyndighet och tillsätter nu en chefsläkare. Den nya rollen axlas av Max Herulf som har arbetat på myndigheten sedan 2020.

bild Max Herulf
E-hälsomyndighetens chefsläkare Max Herulf. Foto: E-hälsomyndigheten/Robert Haecks

Max Herulf är specialist i allmänmedicin, medicine doktor i farmakologi och utredare på E-hälsomyndigheten. Han har en bakgrund som expert och ledare från både offentlig och privat vård, men också från akademi, medicinteknik och sjukvårdsnära it.

– Jag hoppas kunna bidra till den omställning som nu sker för att Sverige till fullo ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det innebär bland annat att fungera som stöd för organisationen i våra kontakter med omvärlden och att bidra till ett fortsatt fokus på vårdens perspektiv i utvecklingen av framtida lösningar, säger Max Herulf, chefsläkare på E-hälsomyndigheten.

– Med Max Herulfs kunskap inom digitalisering och verksamhetsförståelse från vården kan myndighetens dialoger fördjupas ytterligare. Chefsläkaren ska fokusera på viktiga förändringar av strukturer och arbetssätt till nytta för Sveriges invånare, säger generaldirektör Janna Valik, E-hälsomyndigheten.

Ytterligare expertroll

Behovet av nya expertroller – chefsläkare respektive chefsfarmaceut – har vuxit fram i takt med att utvecklingen inom e-hälsa och digitalisering kräver ökad grad av nära samverkan med aktörerna och intressenterna inom såväl hälso- och sjukvård som apotek. Ett exempel på ett sådant uppdrag är Nationella läkemedelslistan.

Vidare har E-hälsomyndigheten under det senaste året fått flera regeringsuppdrag som tillsammans visar inriktningen för den nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. Det innebär i sig ett utökat behov av dialog i fler sammanhang.


Fler nyheter

Du som läst "Max Herulf är E‑hälsomyndighetens nya chefsläkare" kanske också är intresserad av dessa nyheter: