Hälsodata i kvalitetsregister ska komma till större nytta

Hur kan forskare få ökade möjligheter att använda hälsodata som redan finns i register? Det är en av de frågor som E‑hälsomyndigheten diskuterar med företrädare för nationella kvalitetsregister på flera seminarier under rubriken Dialog för e‑hälsa.

Hälsodata kvalitetsregister - bild

Syftet med dialogen är att sprida information om E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Vi vill också få in synpunkter på delrapporten och tillsammans samtala om möjliga lösningar framåt.

– Det är mycket värdefullt att samla in synpunkter från de som dagligen arbetar med nationella kvalitetsregister. På så sätt får vi del av den kunskap och de goda förebilder som finns, säger Rodabe Alavi, utredare på E‑hälsomyndigheten.

En av de frågor som diskuteras är hur den framtida infrastrukturen till nationella kvalitetsregister ska bidra till ökad sekundäranvändning av den hälsodata som finns. Det handlar både om primäranvändning för vårdens kvalitetsutveckling och om sekundäranvändning för forskning och innovation.

Bidrar till att säkra och utveckla kvaliteten

Förstudien är ett regeringsuppdrag och före sommaren lämnade E‑hälsomyndigheten en delrapport.

Det finns omkring 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. I förstudien ska E-hälsomyndigheten bland annat titta på hur innehållet i kvalitetsregistren kan komma till större nytta. Ett ökat nyttjande av kvalitetsregister bedöms bidra till att säkra och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården, effektivisera resursanvändningen och stimulera till ökad sekundäranvändning av hälsodata för exempelvis forskning. Ytterligare ett syfte är att minska administrationen i hälso‑ och sjukvården och socialtjänsten.

Tanken med Dialog för e-hälsa är att erbjuda forum för diskussion om aktuella ämnen inom området e‑hälsa och digitalisering. Under hösten anordnar vi flera seminarier under rubriken Dialog för e-hälsa.

Prenumerera gärna på våra nyhetsbrev om seminarier och evenemang. Formulär för att prenumerera hittar du längst ner i sidfoten på vår webb ehalsomyndigheten.se.

Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister – delredovisning (pdf som öppnas i nytt fönster)


Fler nyheter

Du som läst "Hälsodata i kvalitetsregister ska komma till större nytta" kanske också är intresserad av dessa nyheter: