Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

E-hälsomyndigheten har i december 2021 beslutat om ytterligare dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Ansökan omfattade tre olika dispenser för att särskilja orsaker till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.

E-hälsomyndighetens beslut om ytterligare dispens för SITHS-kort gäller:

  • Gamla SITHS-kort (ordinarie SITHS-kort som inte är distansuppgraderade, cirka 80 000 stycken). Dessa tillåts som längst till den 8 maj 2022.
  • SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3, för personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress (cirka 500 stycken). Dessa tillåts som längst till den 30 april 2023.
  • SITHS reservkort som inte når upp till tillitsnivå 3 (cirka 35 000 stycken). Dessa tillåts som längst till den 30 april 2023.

Beslutet gäller samtliga aktörer som är anslutna till E‑hälsomyndighetens tjänster. Besluten gäller inte för anslutning till de nya tjänstegränssnitten (FHIR) för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, där tillitsnivå 3 eller högre gäller.

Det finns idag totalt cirka 550 000 Siths-kort utfärdade i Sverige.


Fler nyheter

Du som läst "Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort" kanske också är intresserad av dessa nyheter: