Fokusvecka på apotek ska minska risken för läkemedelskrockar

Den 4–10 april fokuserar landets apotek extra på att upptäcka patienter som riskerar läkemedelsinteraktioner, att mediciner krockar med varandra. Farmaceuterna använder E-hälsomyndighetens beslutstöd Elektroniskt expertstöd, EES för att säkerställa att kundernas läkemedelsbehandling är lämplig.

Farmaceut och apotekskund samtalar

Illustration: E-hälsomyndigheten/Li Rosén

Systemet EES har tagits fram av E-hälsomyndigheten och utvecklas fortlöpande för att bli mer användarvänligt och ge ännu bättre nytta för patienterna. En av de signaler som EES kan ge farmaceuten är när en patient har två läkemedel som krockar och kan påverka varandras effekt.

– EES är ett viktigt stöd för farmaceuterna när de ska lämna ut ett receptbelagt läkemedel till en apotekskund. En uppgift som farmaceuten har är att kontrollera om det finns några läkemedelskrockar, så kallade interaktioner. Därför är det bra att årets EES-vecka har fokus på interaktioner, säger Anna Jansson, produktansvarig för EES på E‑hälsomyndigheten.

Det är femte året i rad som Sveriges Apoteksförening anordnar en EES-vecka på apoteken.

– Fokusveckan ger oss möjlighet att samla in kunskap om hur EES används och fungerar på apoteken. Det är viktigt i vårt kvalitetsarbete och i utvecklingen av EES, säger Anna Jansson.

Informationen om interaktioner i EES hämtas från Janusmed interaktioner. Janusmed produceras i ett samarbete mellan klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

– Det är en stor fördel att både apotek och vård har tillgång till samma interaktionskälla. Det underlättar dialogen mellan professionerna och samtalen med apotekskunderna, säger Anna Jansson.

Om Elektroniskt expertstöd

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som farmaceuter kan använda för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. EES kan till exempel upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan.
  • Läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av graviditet och amning.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder.
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

Den farmaceut som lämnar ut ett läkemedel gör alltid en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel. Med beslutsstödet EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas.

EES är ett kostnadsfritt beslutsstöd från E-hälsomyndigheten som dagligen används på alla apotek. Nästan varannan apotekskund får i dag en analys utförd när de hämtar ut receptbelagda läkemedel på ett apotek eller beställer via e‑handeln. Syftet med EES är att stödja farmaceuterna i analysen av kundens läkemedelsbehandling.


Fler nyheter

Du som läst "Fokusvecka på apotek ska minska risken för läkemedelskrockar" kanske också är intresserad av dessa nyheter: