Fokus på hälsodata i E‑hälsomyndighetens fjärde årsrapport

Hur ska hälsodata göras tillgänglig för hälso- och sjukvården och hur kan den användas? Det är temat för E-hälsomyndighetens nya årsrapport.

I rapporten beskriver E-hälsomyndigheten hur hälsodata ska kunna användas på bästa sätt framåt inom hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om betydelsen av en nationell digital infrastruktur, en samordning av utvecklingsarbetet och ett internationellt utbyte.

En viktig slutsats i rapporten är att de stora mängder data, som skapas i samband med individens kontakt med hälso- och sjukvården och socialtjänsten, erbjuder möjligheter till utveckling. Men då måste data kunna tas tillvara, analyseras och användas. Det öppnar möjligheter även för forskning och innovation.

Läs årsrapporten: "Tematisk årsrapport om att använda och tillgängliggöra hälsodata med fokus på hälso- och sjukvården." (Öppnas i nytt fönster)

Sedan 2018 tar E-hälsomyndigheten fram årsrapporter till regeringen där myndigheten beskriver övergripande digitaliseringstrender inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.