E-hälsomyndigheten förbättrar webbplatsen

Idag den 8 juni får E-hälsomyndighetens webbplats en ny struktur och ett nytt utseende. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra servicen för besökarna.

Illustration över en hand med mobil

Antalet besökare på E-hälsomyndighetens webbplats www.ehalsomyndigheten.se har ökat markant under pandemin, främst på grund av EU:s digitala covidbevis. Under år 2021 ökade besöken till 12,2 miljoner från cirka 186 000 året innan.

Med hjälp av enkäter och intervjuer har E-hälsomyndigheten samlat in användarnas behov och önskemål. Utifrån dessa insikter har myndigheten tagit fram en mer målgruppsanpassad webbplats med fokus på tillgänglighet.

Den nya strukturen har skilda ingångar för dels privatpersoner, dels yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård respektive apotek. För att det ska bli lättare att hitta finns även genvägar för respektive målgrupp.

Du kan behöva spara bokmärken på nytt

En ny struktur innebär att de flesta sidor får nya adresser, så kallade url:er. De mest besökta sidorna pekas om, men om du har satt ett bokmärke till en undersida på webbplatsen kan du behöva uppdatera adressen i det bokmärket.

Lanseringen av E-hälsomyndighetens webbplats med den nya målgruppsanpassade strukturen sker den 8 juni. Arbetet med att förbättra webbplatsens innehåll fortsätter därefter.

Exempel på service på www.ehalsomyndigheten.se

På ehalsomyndigheten.se finns flera e-tjänster för både privata och yrkesverksamma.

I Läkemedelskollen kan du se vilka läkemedel du, eller dina barn har på recept, registrera fullmakt för apoteksärenden och se ditt högkostnadsskydd.
På webbplatsen finns information och frågor och svar om covidbevis liksom blanketter för grupper som inte kan använda den digitala tjänsten för vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Driftinformationen visar aktuell status för E-hälsomyndighetens tjänster.

Förskrivare kan i Förskrivningskollen se sin patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek.

Farmaceuter kan bland annat gå en webbutbildning om hur man använder elektroniskt expertstöd (EES).

I tjänsten KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.

På webbplatsen finns även viss statistik över läkemedelsförsäljning. Här rapporterar såväl detaljhandel som partivaruhandel in sin försäljning av receptfria läkemedel och andra varor.


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten förbättrar webbplatsen" kanske också är intresserad av dessa nyheter: