E-hälsomyndighetens årsredovisning speglar ett intensivt 2021

Det gångna året var intensivt för E-hälsomyndigheten med leveranser av flera viktiga tjänster. Covid-19-pandemin har inneburit nya uppdrag samtidigt som den har medfört ett förändrat arbetssätt. Det framgår av årsredovisningen för 2021.

Den 1 maj 2021 sjösatte E-hälsomyndigheten registret Nationella läkemedelslistan samtidigt som lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft.

Under året slutfördes vidare uppdraget om nationella gemensamma specifikationer och NGS-tjänsten lanserades. De nationella gemensamma specifikationerna ska bidra till ökad interoperabilitet.

Pandemin satte sin prägel på verksamheten även under 2021, både i form av nya uppdrag och genom att merparten av allt arbete på myndigheten bedrevs på distans.

Under året har E-hälsomyndigheten utvecklat tjänsten Covidbevis. Detta gjordes i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Folkhälsomyndigheten. Totalt utfärdades 11 467 034 covidbevis under 2021 till 5,6 miljoner personer.

På det internationella planet representerar myndigheten tillsammans med Socialdepartementet Sverige i EU:s nätverk eHealth Network (eHN). E-hälsomyndigheten är även i rollen som koordinerande myndighet ansvarig för samordningen av det svenska deltagandet inom ramen för europeiska Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS).

E-hälsomyndigheten levererade också mycket annat. Exempelvis ökade användningen av tjänsten Elektroniskt expertstöd (EES) som är ett beslutstöd som farmaceuterna på landets apotek använder vid expediering av läkemedel. Under året gjordes drygt 26 miljoner EES-analyser, vilket motsvarar över 50 procent av alla receptexpeditioner.

Årsredovisning 2021 (pdf-dokument öppnas i nytt fönster)


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndighetens årsredovisning speglar ett intensivt 2021" kanske också är intresserad av dessa nyheter: