Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nyligen gick startskottet för den globala antibiotikaveckan, en vecka då antibiotikaresistens uppmärksammas i Sverige och andra länder.

Den globala antibiotikaveckan instiftades av WHO och infaller i år den 18 – 24 november. Syftet är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

Siffror från E-hälsomyndigheten visar att under 2021 gjordes i Sverige i genomsnitt cirka 6 500 uttag per dag av antibiotika som förskrivits till människor. Trenden de senaste åren är minskande.

– Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att arbeta mot antibiotikaresistens. Vi kan alla bidra på olika sätt, säger Victoria Throfast som är chefsfarmaceut på E-hälsomyndigheten.

Så här kan du bidra

Resistenta bakterier sprids på många olika vis, till exempel direkt mellan människor och djur eller indirekt via livsmedel och miljön. 

Det här kan du göra för att bidra:

  • Använd bara antibiotika när din läkare har ordinerat det
  • Lämna överbliven antibiotika till apoteket
  • Ta de vaccin du rekommenderas
  • Skydda dig själv och andra från smitta


Läs mer på https://skyddaantibiotikan.se    

Bakom Skydda antibiotikan står 26 olika myndigheter och organisationer, bland annat E-hälsomyndigheten, som tillsammans arbetar mot antibiotikaresistens i en samverkansfunktion.

Om resistenta bakterier i Skydda antibiotikan

Fler nyheter

Du som läst "Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen" kanske också är intresserad av dessa nyheter: