Covidtoistus pittää helpottaa ko reisaa

Covidtoistus näyttää ette sie olet saanu vaksiinin covid-19:ia vasten, ette sie olet testattu nekatiivisti elikkä ette sie olet parantunnu covid-19:ista. Palveluksessa Covidbevis.se sie saatat saaja toistuksen vaksinasuunista. Sie löyät informasuunia niistä kolmesta eri toistuksista tässä alla.

This information has been produced with financial support of the European Union. Its contents are the responsibility of the Swedish eHealth Agency and do not necessarily reflect the views of the European Union.