گواهی کووید

گواهی کووید نشان می‌دهد که شما در برابر covid-19 واکسینه شده‌اید، نتیجه تست شما منفی شده است، و یا از بیماری covid-19 بهبود یافته‌اید.