Derya Akcan – utredare

Derya Akcan sökte sig till E-hälsomyndigheten för att hon vill jobba strategiskt med e-hälsa och digitalisering och göra skillnad för vården och omsorgen.

Jobba hos oss_Bild utredare
Som utredare arbetar Derya Akcan med olika typer av uppdrag. Foto: Robert Haecks/E-hälsomyndigheten

Vad gör du som utredare på E‑hälsomyndigheten?

Jag arbetar med regeringsuppdrag och med myndighetens egeninitierade uppdrag. Som utredare arbetar jag med olika typer av uppdrag. Det kan exempelvis vara att göra en förstudie om en ny tjänst eller att skriva en rapport om en viktig fråga inom e-hälsa.

Hittills har jag framför allt varit projektledare men jag har också bidragit med min kompetens på andra sätt i andra uppdrag.

Hur är det att vara projektledare i ett uppdrag?

Det är roligt att ha möjlighet att påverka utformningen och innehållet i exempelvis en tjänst eller i en rapport. I varje uppdrag är vi många som har olika erfarenheter och kvalifikationer, exempelvis har juristerna sitt perspektiv och informationssäkerhetsspecialisterna sin specialistkunskap. Det är kul och utvecklande att jobba i den typen av konstellationer och att sträva mot samma mål.

Hur är det att arbeta på E-hälsomyndigheten?

Det händer mycket inom e-hälsa och digitalisering och det är jättekul att vara en del av det. Jag känner att jag verkligen har möjlighet att lära mig nya saker. Dessutom har jag trevliga och kompetenta kollegor.

E-hälsa är så brett och våra uppdrag är intressanta och angelägna.” Derya Akcan, utredare

Vad var det som fick dig att söka dig hit?  

Jag har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik och har jobbat inom statliga myndigheter sedan 2008, framför allt inom vård och omsorg. Jag har sett utmaningarna och insett att för att kunna bibehålla den vård vi har, men även för att förbättra vården och omsorgen, så behöver vi använda oss av digitaliseringens möjligheter. 

På E-hälsomyndigheten kan jag jobba på en mer strategisk nivå och vara med och hitta lösningar och skapa bättre förutsättningar för god vård och omsorg.

Du har själv inte en bakgrund inom it, hur har det varit?

Jag tycker att det är jätteroligt att lära mig om it och teknik. Genom det här jobbet får jag chans att lära mig om teknik i framkant. Vi har en hög teknisk kompetens på myndigheten.

På vår avdelning kommer kollegorna från olika yrken, allt från arbetsterapeuter och läkare till socionomer och ingenjörer, alla är inte it-experter.