Vilka signaler visar EES?

Elektroniskt expertstöd ger idag signaler inom olika kategorier. Inom kategorierna äldre och barn ingår både åldersvarning samt hög dos.

 • Hög dos
 • Äldre
  • Hög dos
  • Åldersvarning
 • Barn
  • Hög dos
  • Åldersvarning

 • Dubbelmedicinering
 • Läkemedelsinteraktioner
 • Påverkar sjukdom

 

Separata tjänster:

 • Fosterpåverkan
 • Amning

 

Det förekommer mindre variationer mellan systemleverantörerna i hur man benämner de olika kategorierna. En del expeditionssystem har ”buntat” ihop de olika kategorierna inom barn respektive äldre. I stället för att skilja mellan åldersvarning och hög dos för dessa grupper benämns dessa enbart Barn respektive Äldre.

I webbgränssnittet som E-hälsomyndigheten tillhandahåller finns det två flikar med de separata tjänsterna Kontrollera Fosterpåverkan och Amning.