Vilka register har Nationella läkemedelslistan ersatt?

Nationella läkemedelslistan ersatte receptregistret (Receptdepå human) och registret med uthämtade läkemedel (läkemedelsförteckningen, LF).