Vilka referenser används för innehållet i EES?

Innehållet i EES uppdateras löpande. Följande referenser används vid kvalitetssäkring av innehållet.

• FASS/SPC (www.fass.se; www.lakemedelsverket.se)

• Janusmed interaktioner (www.janusinfo.se)

• EMA – European Medicines Agency

• Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

• Nationella behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

• BNF for children (British National Formulary)

• Lexicomp online (Pediatric Dosage Handbook)

• Martindale: The Complete Drug Reference

• Läkemedelsboken (http://lakemedelsboken.se)