Vilka recept analyseras med hjälp av EES?

Analysen omfattar kundens alla elektroniskt sparade recept. En förutsättning för att recepten ska tas med i analysen är att det finns uttag kvar eller att läkemedlet nyligen är uthämtat och patienten beräknas har läkemedel kvar hemma. Analysen omfattar alla aktiva recept (nyutskrivna recept, recept som är expedierade någon/några gånger) samt inaktiva (slutexpedierade, utgångna) recept där det beräknas finnas läkemedel kvar hemma.

Makulerade recept ingår bara i EES analysen om något uttag eller korrigering gjorts. EES innehåller alla produkter som är klassade som registrerade läkemedel och kan därmed inte analysera andra produkttyper som till exempel licensläkemedel och naturläkemedel. Detta tydliggörs i EES för farmaceuten med texten ”EES-kontroll ej genomförd”.