Vilka förskrivningsstatusar analyserar EES?

I tabellen beskrivs de statusar som kan förekomma på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan (NLL) och vilka som ingår i en EES-analys:

Förskrivnings-status

Beskrivning

EES

Aktiv

En förskrivning med status aktiv är tillgänglig för expediering på apotek.

Ingår alltid i EES-analysen.

Avslutad

En förskrivning med status avslutad är inte längre giltig för expediering.

Ingår i EES-analysen om förskrivningen har minst ett uttag gjort och påverkar en aktiv förskrivning.

Makulerad*

En förskrivning med status makulerad kan varken expedieras eller hanteras på något annat sätt.

Ingår aldrig i EES-analysen*.

Parkerad

E-hälsomyndigheten kan parkera en förskrivning vid misstanke om fel, vilket innebär att den behöver granskas innan vidare hantering.

Ingår aldrig i EES-analysen.

Slutexpedierad

Status slutexpedierad på en förskrivning innebär att inga fler uttag kan göras.

Ingår i EES-analysen om förskrivningen påverkar en aktiv förskrivning.

*OBSERVERA! Förskrivningar som makuleras kan få två olika status. Makulerade förskrivningar som inte korrigerats eller har några uttag gjorda får status Makulerad och ingår aldrig i EES-analysen. Makulerade förskrivningar som har korrigerats och/eller minst ett uttag gjort får status Avslutad och ingår i EES-analysen. Det är en fördel att stänga de signaler som genereras i EES efter att förskrivningen makulerats för att underlätta vid framtida expedieringar.

 

Exempel 1:

Kunden har en förskrivning med enalapril tablett 5 mg (ett uttag gjort) och en ny förskrivning med enalapril 10 mg (inget uttag gjort). Farmaceuten makulerar, efter dialog med kund, förskrivningen med 5 mg som inte längre ska användas. EES-analysen generar signal om möjlig dubbelmedicinering eftersom förskrivningen fått status ”Avslutad”. Denna signal stänger farmaceuten för att underlätta vid framtida expedieringar.

Exempel 2:

Kunden har en förskrivning med enalapril tablett 5 mg och en med enalapril tablett 10 mg (inget uttag gjort på någon av förskrivningarna). Farmaceuten makulerar, efter dialog med kund, förskrivningen på 5 mg som inte ska användas. EES-analysen genererar därefter ingen signal om möjlig dubbelmedicinering eftersom förskrivningen fått status ”Makulerad” och uttag saknas.