Vilka fördelar innebär e-recept för veterinärer?

  • Korrekt och snabb journalföring.
  • Ökad säkerhet (svårare att förfalska).
  • Veterinären slipper frågor från apotek på grund av ofullständiga/oläsbara recept.
  • Lättare att förnya recept.
  • Alltid aktuell läkemedelslista.