Vilka är fördelarna med e-recept?

Ökad säkerhet eftersom digitala recept inte riskerar att slarvas bort.

Enklare och snabbare processer för patient, förskrivare och apotekspersonal.

Minskad miljöpåverkan jämfört med pappersrecept.