Vem kan använda sig av ett registrerat samtycke för att se en patients läkemedelslista?

En förskrivare utan vårdgivare kan vid fritidsförskrivning använda ett registrerat samtycke.