Vem kan använda sig av ett registrerat samtycke för att se en patients läkemedelslista?

En förskrivare utan vårdgivare kan vid fritidsförskrivning använda ett registrerat samtycke om patienten har beviljat ett sådant.