Varför tas bara förskrivna läkemedel och andra varor med i Nationella läkemedelslistan?

Enligt lag om nationell läkemedelslista ska registret Nationella läkemedelslistan omfatta förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige.

E-hälsomyndigheten har så långt det är möjligt tagit höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.