Varför stämmer inte mitt namn när jag loggar in i Läkemedelskollen?

Det namn som visas i Läkemedelskollen är det namn som finns i din e-legitimation du loggat in med. Om namnet inte stämmer behöver du kontakta de som utfärdat din e-legitimation för att få detta korrigerat.