Varför sköts lagen om nationell läkemedelslista upp?

I maj 2020 beslutade riksdagen, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista med elva månader till den 1 maj 2021.

Anledningen var att coronapandemin medförde så stora belastningar på hälso- och sjukvården att det var svårt för regionerna att hinna utveckla och ansluta sina system till ett nytt register.