Varför ska jag stänga signaler?

Främsta anledningen till att stänga signaler är att det underlättar för nästa farmaceut som då inte behöver ta upp samma sak med kund eller förskrivare igen.

Om det ändå uppkommer frågor kring tidigare stängda signaler så finns de att titta på under fliken Avslutade signaler så länge de är aktuella.

EES-analysen är en ögonblicksbild som är till för att ge farmaceuten stöd i den farmakologiska kontrollen vid receptexpeditionen. Då EES gör en ny analys varje gång det startas är det viktigt att stänga de signaler som ska stängas vid receptexpeditionen.

Om farmaceuten vid stängning anser att val av stängningsorsak behöver kompletteras så finns möjlighet att komplettera med en kommentar i fritext om maximalt 100 tecken. Finns det annan information som framkommit vid expeditionsarbetet som kan behövas vid nästa expedition kan det vara lämpligt att dokumentera det i receptexpeditionssystemet.